Medische ICT

Profiel

Segun Ayodeji

De Ruysscher Medical Media ontstond uit mijn behoefte aan een efficiënte oplossing voor praktische problemen in de kliniek.

Als arts ken ik de problemen en de inhoud van de zorg. Als ICT’er ken ik de oplossingen en de beperkingen van software. Door deze combinatie kan ik als tolk optreden tussen de kliniek en de ICT. Dit maakt het mij mogelijk de kwaliteit van de oplossing en de snelheid van de realisatie te verbeteren.

Minder complexe projecten voer ik zelf uit. Bij de bouw van websites maakt dit het mogelijk ook de inhoud te ontwikkelen. Daarbij kan ik zo nodig tekstschrijvers inzetten en helpen aansturen. Bij de ontwikkeling van spreadsheets bespaart dit veel overleg en blijft de toepasbaarheid van de  oplossing bewaakt.

Mijn directe betrokkenheid maakt het makkelijker tot stand gebrachte oplossingen verder te ontwikkelen om ze nog beter bij de behoeften van de zorgsector aan te laten sluiten.

Collegae en de Ruysscher klanten
Guy VermeirenIntesivist en medical director bij Zorgsaam
Segun en ikzelf hebben samen op de IC van ADRZ gewerkt gedurende een jaar. Naast een ernstige toewijding voor het klinische luik van het werk, was hij ook zeer snel betrokken bij de organisatorische kant van de zaak. Samen werden op korte tijd verschillende protocollen rond lijnsepsis en ernstige sepsis geoptimaliseerd. Ook heeft hij op enkele weken tijd de dienstlijst geautomatiseerd. Kortom een gedreven en veelzijdige collega.
Gwen SchilteInformation security officer bij KLM Health Services
Als project/implementation manager in het Havenziekenhuis, werkte ik tijdens het digitaliserings traject “EWS –SIT”, intensief met Segun samen. Hij heeft als chirurg-intensivist veel affiniteit met ICT. Dat uitte zich o.a. in ‘t vaststellen en (zelf) configureren van diverse management rapportages. Met de EWS-SIT decision support kon m.b.v. prestatie indicatoren, stuurinformatie worden gegenereerd t.b.v. de PDCA-cyclus. Dit leverde goede inzichten op om zorg waar nodig te kunnen verbeteren. Onze overleggen en afstemming verliepen constructief en efficiënt waardoor de samenwerking erg prettig was. Het project was - inclusief kleine opstartprobleempjes - in korte tijd gerealiseerd. Segun slaat met zijn kennis en vaardigheden snel een brug tussen ICT en Zorg, waardoor hij in ‘development – implementatie’ processen, zowel inhoudelijke, efficiënte bijdragen levert als gewenste resultaten realiseert.
Neurexperts
Neurexperts is zeer tevreden over de dienstverlening. De site is vlot tot stand gekomen en is erg effectief. Ook de nazorg is prima.

Portfolio

De Ruysscher medical media heeft de volgende oplossingen uitgevoerd: 

Medische projecten

 • Een onpartijdige OK verdeler: een geautomatiseerd tableau voor de verdeling van operaties onder chirurgen in opleiding. Het houdt rekening met de classificaties van de ingreep en het opleidingsjaar van de art assistent
 • Een IC dienstrooster: een dienstrooster voor de vakgroep intensive care. Het houdt bij de berekening van dienst quota rekening met FTE’s start en stop data, FTE’s per specialist en correctie voor overgenomen diensten waar nog geen tegenprestatie voor is vastgelegd
 • Een kwaliteitsregistratiesysteem: een systeem dat geaggregeerde kwaliteitsparameters berekent en rapporteert
 • Een standardized mortality rate analyse instrument: een instrument dat de interne kwaliteitsbewaking aan de hand van NICE verslagen versterkt
 • Een early Warning Systeem: een systeem dat ziekenhuisbreed bij alle geregistreerde controles een Early Warning Score berekent en waar nodig aanvullende metingen of handelingen adviseert. Het rapporteert ook de prestaties per specialisme en per verpleegafdeling voor de PDCA cyclus

Medische websites

 • Heelkundig.nl : open toegankelijke lesmateriaal en naslag voor de onervaren intensive care arts, de fellow IC en de intensivist.
 • IC-ADRZ.nl, (afdeling intensive care van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis): informatie voor de familie en naasten van patiënt over de verpleegafdeling, de vakgroepleden, intensive care zorg, de werkwijze en de afspraken.
 • ZeeuwseInternisten.nl, (afdeling interne en MDL van  het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis): informatie voor patiënten over de polikliniek, de verpleegafdeling, het behandelteam, de diagnostiek, de diagnosen en de behandelingen plus de mogelijkheid voor patiënten om hun tevredenheid of tips aan te geven.
 • IC-Rijnmond.nl: (intensive care regio Rijnmond): informatie over de intensive care regio, de betrokken intensive care afdelingen en intensivisten en een forum om de regionale protocollen op te ontwikkelen
 • Neurexperts.nl: de website voor CBR keuring door de neuroloog

Terug geven

Het netwerk om mij heen steunt mij en ik hen. Daarom bouwde de Ruysscher:

 • Outlet Rotterdam.nl: een tijdelijke webshop voor decoratieve interieur accessoires
 • Stinnow.com: de website versie die dienst deed tijdens de startup van deze ondertussen geslaagde handel in medisch materiaal (vervangen)
 • AtalantaPrivacy.nl: de website die dienst doet sinds de oprichting van dit in privacy en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gespecialiseerd adviesbureau

Contact

M |  Segun@deRuysscherMedicalMedia.nl

T |  0626014589